Regulamin

LDM - Akcja Listy do Mikołaja prowadzona przez grupę Helpersi

Strona - Strona www LDM znajdująca się pod adresem https://listydomikolaja.org

List - wiadomości nadesłane przez Użytkowników do LDM poprzez formliarz znajdujący się na Stronie WWW pod adresem https://listydomikolaja.org/napisz-list

Elfy - Wolontariusze współpracujący z LDM

Użytkownicy - wszyscy użytkownicy Strony LDM

Darczyńcy - Osoby, grupy osób lub firmy zgłaszające chęć pomocy przy realizacji listów

 

 1. Postanowienia ogólne

  • Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wraz z późniejszymi jego zmianami.
 2. Darczyńcy

  • Darczyńca wysyłając zgłoszenie do Listu ma obowiązek podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail, telefon) w celu spełnienia wymogów ochrony danych osobowych.
  • Darczyńca w przypadku braku możliwości realizacji wybranego listu jest zobowiązany do poinformowania o tym LDM niezwłocznie.
  • Darczyńca może dostarczyć prezent wysyłając paczkę/list; bądź osobiście. LDM nie ingeruje w sposób ani w termin doręczenia.
  • Darczyńca nie może przekazywać, udostępniać ani publikować w żaden sposób otrzymanych danych adresowych. Są to informacje poufne służące jedynie realizacji listu.
 3. Listy

  • Listy przyjmowane są od Użytkowników wyłącznie poprzez wysłanie ich na stronie https://listydomikolaja.org/napisz-list. Wszelkie wiadomości przesyłane na pocztę e-mail lub media społecznościowe nie będą publikowane.
  • Wysyłając List, Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat lub list ten pisze w obecności lub przy pomocy osoby pełnoletniej a swoje dane osobowe podaje dobrowolnie.
  • Wysyłając List, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez LDM w celach charytatywnych oraz marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Bezwzględnym warunkiem jest zasada , że jedna rodzina może mieć opublikowany tylko jeden list w roku. Każdy kolejny zostanie odrzucony a tym samym nieopublikowany.
  • Zabronione jest pisanie listu w czyimś imieniu. Takie listy są odrzucane.
  • Listy wzruszające oznaczone są symbolem serca (ikonka). Wybór kategorii Listu jest subiektywną oceną LDM i nie podlega zmianie ani dodatkowym wyjaśnieniom.
  • Sposób weryfikacji Listów jest informacją niejawną i dostępną wyłącznie dla osób bezpośrednio współpracujących z LDM (Elfy)
  • Każdy list może mieć przydzielonego tylko jednego Darczyńcę
  • Nagminne naruszenie punktu 3.2 może skutkować usunięciem listu lub stałą blokadą Użytkownika
  • LDM zastrzega sobie prawo do usunięcia Listu ze Strony bez podawania przyczyny w szczególności gdy treść Listu jest obraźliwa lub wulgarna, zawiera adresy do stron zewnętrznych, dane osobowe, dotyczy drogich rzeczy lub zawiera prośbę o pieniądze, a także innych przypadkach naruszających powyższy regulamin.